TRiAS architecten bvba te Turnhout is een multidisciplinair ontwerpbureau op vlak van architectuur, stedenbouw, interieur, landschap en publieke ruimte.

Ontwerpfilosofie

 

Met de woorden "more with less" willen wij ons theoretisch denkkader duiden. Als bureau zetten wij dit iedere dag om in onze praktijk.

 

Door oplossingen te zoeken waarbij meer kwaliteit wordt geboden met minder ruimtegebruik kan dit voor iedereen een bijzondere meerwaarde genereren. Dit ontstaat door iedere specifieke vraag en context goed te analyseren en vervolgens vernieuwende concepten te bedenken en intelligente oplossingen uit te werken.

 

Gezien ruimte beperkt en zeer kostbaar is, wordt gezocht naar economisch en ecologisch verantwoord ruimtegebruik. Dit geldt zowel voor kleinschalige architectuuropdrachten als grotere projecten. Door compacter te moeten bouwen, is het des te belangrijker dat veel aandacht wordt besteed aan de ruimtelijke kwaliteit, zowel van de buitenruimte als van de binnenruimte. Wij ontwerpen dit dan ook als één samenhangend geheel. Interieur en exterieur vormen samen onze leefomgeving. Met passie en creativiteit wordt gewerkt op verschillende schaalniveaus aan ruimtelijke concepten en ontwerpplannen, gaande van een stadswoning met een stadstuintje tot een ontwerp voor een nieuw stadsdeel met autoluwe pleinen en parken.

“More with less.”

 

 

 

nieuws     //     bureau     //     ontwerpfilosofie     //     projecten     //     team     //     contact