De ontwikkeling vormt een nieuwe wijk in het buurtschap Heizijde aan de noordzijde van Turnhout en combineert landelijk wonen met een ligging nabij alle denkbare stedelijke voorzieningen: de Grote Markt van Turnhout ligt op slechts 8 minuten fietsen. Het project grenst aan de zuid- en oostzijde aan open gebied, dat zal worden ingericht als park, zodat recreatiemogelijkheden en speelvoorzieningen voor kinderen vlakbij zijn. 
Het geheel is opgevat als een duurzame, gevarieerde, autoluwe woonwijk op de grens van dorp en landschap: wonen in een park waar mensen elkaar ontmoeten en ruimte delen. Een hoogwaardige publieke ruimte vol gebruiksgroen verbindt de bouwvelden en maakt ontmoeting mogelijk. Diversiteit in dichtheid en hoogte brengt dynamiek in het gebied. Waterberging en veelzijdig groen zorgen voor een dynamische omgeving waar ervaringen en veranderingen mens en landschap optimaal samenbrengen.
Groenstructuur
De fiets- en wandelroute die door het gebied loopt is bepalend voor de visie op de groenstructuur. Door deze route te begeleiden met groene en landschappelijke elementen, ontstaat een verbinding met het landschap dat het plangebied omringt. Zo wordt een groene openbare ruimte voor de bewoners gerealiseerd. Om de landschappelijke kwaliteit van de omgeving het plan in te trekken, is de zuid-oost rand van het plan opengewerkt. Het toepassen van gestapelde woningen zorgt daarbij voor een kleine footprint, waardoor veel open ruimte over blijft. De zichtlijnen vanuit het landschap bepalen de locaties van de bouwvelden: deze worden tussen de zichtlijnen in geplaatst. Op deze wijze krijgt het gebied een groen en duurzaam karakter, met veel flexibel gebruiksgroen voor de bewoners.
Waterstructuur
De bestaande waterloop wordt omgevormd tot een essentieel onderdeel van het plangebied en wordt op duurzame wijze ingezet als een van de dragers in de visie. In de waterloop, die een natuurlijke grens vormt tussen het woongebied en het aangrenzende park, wordt het regenwater van de gehele wijk opgevangen. Plaatselijke verbredingen voorzien in de noodzakelijke waterberging en zorgen tevens voor extra natuur- en belevingswaarde.  Veranderingen in de waterstand en veranderingen door de seizoenen zorgen voor een wisselend beeld en dragen bij aan een dynamische leefomgeving. De beleving van het plangebied en de waterstructuur komt op deze wijze optimaal tot hun recht.
Locatie
Het plangebied ligt tussen het bestaande gehucht en een nieuw aan te leggen landschapspark. Vanuit een voortzetting van de dorpse structuur gaat het plan geleidelijk over in een meer landschappelijke setting. De bebouwing opent zich en het park dringt diep in het plan binnen. De bestaande kwaliteiten van het terrein, zoals een waterloop en een nauwelijks voelbaar niveauverschil van 3 meter, worden geïntensiveerd en zichtbaar gemaakt.
Bebouwing
Aansluitend op de ligging binnen het plangebied, de oriëntatie op de zon en in samenhang met de aangrenzende publieke ruimte is een grote diversiteit aan woontypologieën ontwikkeld van rijwoningen tot kavels voor co-housing, van herenhuizen tot sociale huisvesting, van parkvilla’s tot verandawoningen, van hofwoningen tot luxe appartementen.
Bij een gedifferentieerd woningaanbod hoort eveneens sociale woningbouw, hiervoor zijn in het stedenbouw- kundig plan drie kavels opgenomen.
Publieke ruimtes
Een hoogwaardige, autoluwe publieke ruimte verbindt de verschillende bouwvelden. Diversiteit in dichtheid en hoogte brengt dynamiek in het gebied.
Water en groen zorgen voor een omgeving waarin mens en landschap worden samengebracht. Een buurtplein, binnenhoven, wandel- en fietspaden, binnentuinen, een rietland, een speelweide: plekken om te ontmoeten, te leven, beleven, spelen en ontdekken.
Pilootproject duurzaamheid
‘Heizijdse Velden’ is één van de twaalf voorbeeldprojecten in Vlaanderen op gebied van duurzaamheid.
TRiAS architecten is door de Vlaamse overheid uitgenodigd om de beta-versie te testen van de ‘Duurzaamheidsmeter Wijken’, een instrument dat gebruikt kan worden om een nieuwe wijk echt duurzaam te ontwikkelen: zie www.duurzaamheidsmeter-wijken.be. Wij hebben het plan van Heizijdse Velden als testcase gebruikt: hierbij werd een score behaald van 79% voor zowel de vooronderzoeks- als de inrichtingsfase, wat gelijk staat aan de kwalificatie excellent (de op één na hoogste kwalificatie).
Back to Top