Bureau
TRiAS architecten is gespecialiseerd in innovatieve en creatieve architectuur, stedenbouw en interieur. Als multidisciplinair ontwerpteam willen wij deze drie belangrijkste pijlers van onze dagelijkse leefomgeving op een integrale wijze benaderen met het landschap als drager.
De naam TRiAS refereert naar een bewuste keuze voor de TRiAS-theorie waarbij wij streven om deze als vuistregel te hanteren bij het duurzaam ontwerpen en (ver)bouwen van onze toekomstige leefomgeving. Deze drie-stappen-strategie behelst ten eerste de vraag te beperken, ten tweede maximaal gebruik van duurzame bronnen en ten slotte het zo rationeel mogelijk inzetten van niet-hernieuwbare en niet-onuitputtelijke bronnen.
Een citaat van Albert Einstein zegt meer dan duizend woorden.
“ Meer dan het verleden interesseert mij de toekomst, want daarin ben ik van plan te leven.”
Albert Einstein, 1879-1955
Ontwerpfilosofie
Met de woorden "more with less" willen wij ons theoretisch denkkader duiden. Als bureau zetten wij dit iedere dag om in onze praktijk.
Door oplossingen te zoeken waarbij meer kwaliteit wordt geboden met minder ruimtegebruik kan dit voor iedereen een bijzondere meerwaarde genereren. Dit ontstaat door iedere specifieke vraag en context goed te analyseren en vervolgens vernieuwende concepten te bedenken en intelligente oplossingen uit te werken.
' More with Less '
Gezien ruimte beperkt en zeer kostbaar is, wordt gezocht naar economisch en ecologisch verantwoord ruimtegebruik. Dit geldt zowel voor kleinschalige architectuuropdrachten als grotere projecten. Door compacter te moeten bouwen, is het des te belangrijker dat veel aandacht wordt besteed aan de ruimtelijke kwaliteit, zowel van de buitenruimte als van de binnenruimte. Wij ontwerpen dit dan ook als één samenhangend geheel. Interieur en exterieur vormen samen onze leefomgeving. Met passie en creativiteit wordt gewerkt op verschillende schaalniveaus aan ruimtelijke concepten en ontwerpplannen, gaande van een stadswoning met een stadstuintje tot een ontwerp voor een nieuw stadsdeel met autoluwe pleinen en parken.
Team

Tom Reynders, ir. architect - stedenbouwkundige - bestuurder

Bart Van Aelst, ir. architect - teammanager

Arjan Duin, architect

Sjoerd Vissers, architect

Mathi Lenaerts, architect

Ellen Mollen, interieurarchitect

Maarten Peeters, ir. architect

Julie Segal, ir. architect

Ruben Geudens, architect

Edgar Claassen, architect

Lander Kersemans, BIM modelleur

Amber Verheyen, assistent-architect

Julie Meeusen, BIM modelleur - administratief medewerker

Jurgen Zappe, architect

Katja Gellissen, landschapsarchitect

Back to Top