Bureau
TRiAS architecten is een multidisciplinair team dat bestaat uit een team van architecten, stedenbouwkundigen, interieur- en landschapsarchitecten, ingenieurs en bouwkundigen. Wij zijn gespecialiseerd in innovatieve en creatieve architectuur, stedenbouw en interieur. Als multidisciplinair ontwerpteam willen wij deze drie belangrijkste pijlers van onze dagelijkse leefomgeving op een integrale wijze benaderen met het landschap als primaire drager.
De naam TRiAS refereert naar een bewuste keuze voor de TRiAS-theorie waarbij wij streven om deze als vuistregel te hanteren bij het duurzaam ontwerpen en (ver)bouwen van onze toekomstige leefomgeving. Deze drie-stappen-strategie behelst ten eerste de vraag te beperken, ten tweede maximaal gebruik van duurzame bronnen en ten slotte het zo rationeel mogelijk inzetten van niet-hernieuwbare en niet-onuitputtelijke bronnen.
TRiAS is actief op drie domeinen: Private, Publieke en Bedrijfsmatige (ver)bouwprojecten
Voor diverse private en publieke opdrachtgevers werken wij aan masterplannen, inrichtingsplannen, planologische attesten en uitvoeringsplannen, nieuwbouwprojecten, verbouw- en (energetische) renovatieprojecten, herbestemmingen, herinrichtingen,...

Bent u op zoek naar een uiterst professioneel team als architect en/of stedenbouwkundige die u kan begeleiden in het vormgeven en realiseren van uw project, dan bent u bij TRiAS aan het juiste adres.
Alvorens met uw project aan de slag te gaan, kan u ons steeds contacteren voor een afspraak voor een vrijblijvend kennismakend gesprek:
T: 014 88 92 05

Een citaat van Albert Einstein zegt meer dan duizend woorden.
“ Meer dan het verleden interesseert mij de toekomst, want daarin ben ik van plan te leven.”
Albert Einstein, 1879-1955
Ontwerpfilosofie
' More with Less '
Met de woorden "more with less" willen wij ons theoretisch denkkader duiden. Als bureau zetten wij dit iedere dag om in onze praktijk.
Door oplossingen te zoeken waarbij meer kwaliteit wordt geboden met minder ruimtegebruik, energieverbruik,... kan dit een bijzondere meerwaarde genereren. Dit ontstaat door iedere specifieke vraag en context goed te analyseren en vervolgens vernieuwende concepten te bedenken en intelligente oplossingen uit te werken.
Gezien ruimte beperkt en zeer kostbaar is, wordt door TRiAS steeds gezocht naar economisch en ecologisch verantwoord ruimtegebruik. Door compacter en energetisch efficiënt te moeten (ver)bouwen, is het des te belangrijker dat veel aandacht wordt besteed aan de functionele en ruimtelijke kwaliteit, zowel van de buitenruimte als van de binnenruimte. Wij ontwerpen ieder project dan ook als één samenhangend geheel. Interieur en exterieur vormen samen onze woon-, werk- of leefomgeving. Met ruime ervaring en creativiteit wordt gewerkt op verschillende schaalniveaus aan ruimtelijke concepten en ontwerpplannen, gaande van een stadswoningen met een stadstuintje, een ontwerp voor een gans nieuw stadsdeel met autoluwe pleinen en parken, een duurzaam bedrijfsgebouw, kantoorgebouw tot een gans bedrijvenpark.
Team

Tom Reynders, ir. architect - stedenbouwkundige - bestuurder

Bart Van Aelst, ir. architect - teammanager

Arjan Duin, architect

Sjoerd Vissers, architect

Mathi Lenaerts, architect

Ellen Mollen, interieurarchitect

Maarten Peeters, ir. architect

Julie Segal, ir. architect

Ruben Geudens, architect

Edgar Claassen, architect

Lander Kersemans, BIM modelleur

Amber Verheyen, assistent-architect

Julie Meeusen, BIM modelleur - administratief medewerker

Jurgen Zappe, architect

Katja Gillissen, landschapsarchitect

Back to Top